Sammenligning med privatlån andre lande – USA

I USA har man noget der hedder privatlån studielån system. Private studielån er baseret på den studerendes kreditværdighed, og er ikke at forveksle med offentlige lån til studerende. Disse privatlån kan hjælpe med at dække de udgifter den studerende stadigvæk mangler at få dækket, efter de har modtaget stipendier, offentlige tilskud, og når almindelige studielån ikke er nok.
Disse privatlån dækker op til 100 % af skoleomkostningerne, bare ikke deres undervisning og afgifter. Til gengæld dækker privatlån kollegieudgifter såsom husleje, kost og logi, lærebøger, computere, etc.

For at modtage disse privatlån, skal følgende lånekriterier opfyldes:

• USA statsborger eller fast bosiddende
• indskrevet ved en långiver berettiget skole
• Kreditværdig eller skulle stille med en kautionist

Kravene til disse privatlån, varierer fra långiver til långiver, men de fleste privatlån programmer kræver, at du er amerikanskstatsborger eller bosiddende fast i USA. Samtidig skal skolen også være optaget i dette privatlån system.
Det er væsentlig anderledes end herhjemme. Hvis man ønsker et privatlån herhjemme, så må man bruge de anerkendte sektorer til dette, ellers er der ingen mulighed for optagelse af privatlån. Forestil dig også hvis alle bare kunne rende rundt og udstede privatlån, det ville nok skade mere end det ville gavne.

Hvad skal man kigge efter ved privatlån     Sammenligning med privatlån andre lande – USA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>